محتوا محتوا

شناسه : 24828574
پیشکسوت تئاتر و سینمای کشور:


پیشکسوت تئاترو تلویزیون: هنرمند را یک رأس مثلث عنوان کرد که رأس دیگرش مردم و مخاطبین و رأس سومش دولت می‌باشد و تشریح کرد: همه جای دنیا از تئاتر حمایت می کنند و البته کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست و البته انتظار حمایت از سوی دولت همیشه هست، هم حمایت مادی و هم حمایت معنوی.

آنطورکه شنیده می‌شود، هنرمندان تئاتر و تلویزیون کشور، با مشکلات و معضلاتی رو به رو هستند که این امر موجب شد تا خبرنگار یزدهنر به سراغ یکی از پیشکسوتان این عرصه برود و پا صحبت های وی بنشیند.

 

محمدرضا امیرخانی که خود یکی از پیشکسوتان تئاتر و تلویزیون به شمار می‌رود در مورد نقش دولت یازدهم جهت رفع مشکلات هنرمندان اذعان کرد: از نظر بنده این دولت با دولت های قبل و ماقبل تفاوتی ندارد و یک سری سیاستگذاری از مرکز اعلام می شود که در مرکز استان هم آن را انجام می دهند مثل برگزاری جشن ، تئاتر و یا برگزاری جشنواره استانی که البته در این مورد سال گذشته جشنواره برگزار نشد و به جای آن هفته تئاتر گذاشتند، جشنواره تئاتر امسال یزد هم با نقدهایی مواجه بود که در مقاله ای به آن پرداختم.

 

انتظار حمایت از سوی دولت همیشه هست
وی هنرمند را یک رأس مثلث عنوان کرد که رأس دیگرش مردم و مخاطبین و رأس سومش دولت می‌باشد و تشریح کرد: همه جای دنیا از تئاتر حمایت می کنند و البته کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست و البته انتظار حمایت از سوی دولت همیشه هست، هم حمایت مادی و هم حمایت معنوی.

 

وحدت رویه در شکل اجرا از سوی متولی فرهنگ حاکم باشد
امیرخانی ادامه داد:بطورکلی بگویم اگر وحدت رویه در شکل اجرا از سوی متولی فرهنگ حاکم باشد تکلیف هنرمند روشن است، که یکی از چالش ها و البته در نگاه ایده آل جشنواره ها هستند و متولی جشنواره با هدف کمی و کیفی به برگزاری می اندیشد و نقدی که به اجرا وارد است همین وحدت رویه است، در ادوار متفاوت جشنواره و مشخص نمودن تکلیف هنرمند که چه باید بکند تا به اهدافش برسد.

انتظارهرهنرمندی از متولی فرهنگ؛ همکاری و همگامی است
وی تصریح کرد: در یک جمله کوتاه اگر بخواهم بگویم؛ انتظارهرهنرمندی از متولی فرهنگ؛ همکاری و همگامی است و البته ممیزی ها، کنترل ها همه و همه می بایست در تقویت فرهنگ این مرز و بوم باشد و گفتنی است اصلاحی هم اگر صورت می گیرد هدف آن پویایی است و زمانی ممیزی و نظارت کارایی دارد که هنرمند آفریننده اثر ممیز و شورای نظارت را آئینه ببیند؛ آیینه ای که می خواهد سره از ناسره بزداید.


این هنرمند پیشکسوت در ادامه به درخواست هنرمندان از وزیر جدید ارشاد پرداخت و گفت: وزیر ارشاد در رأس وزارتخانه است که جریان سیاستگذاری توسط این مرکز، تدوین و تنظیم می شود که از رأس هرم که فاصله بگیریم به قاعده نزدیک می شویم و قاعده در اینجا نیروهای صف هستند که انتظاری که می‌رود تقویت روابط است بین رأس هرم تا قاعده و این میسر نمی شود مگر با یک سیاست مدون و منظم به دور از اعمال سلایق.


دستور وزیر می بایستی با وحدت رویه و اجرا در اقصی نقاط این مرز و بوم مواجه باشد
وی در ادامه تصریح کرد: دستور وزیر می بایستی با وحدت رویه و اجرا در اقصی نقاط این مرز و بوم مواجه باشد و اگر برنامه ریزی کوتاه مدت و دراز مدت در دستور کار قرار بگیرد انتظاری که از وزیر می ماند اجرای بهینه و سیستماتیک و نظارت قوی است، اما ما الان مشکل برنامه ریزی داریم که از جزء به کل می رویم و برای همین تئاتر و یا سینمای ما برنامه مدون ندارد.

 

بازیگر پیشکسوت یزدی عنوان کرد: تا کنون یک برنامه پنج ساله یا ده ساله که چشم اندازمان را ترسیم کنیم و طبق برنامه به آن اهداف برسیم را حداقل در دو بخش تئاتر و یا سینما ندیدم.
وی به خدمات دولت در تامین بیمه هنرمندان اشاره و بیان کرد: دولت برای بیمه هنرمندان گام هایی برداشته است که مهمترینش صندوق حمایت از نویسندگان و روزنامه نگاران است که امیدواریم حمایت ها بیشتر هم بشود و بنده چون از بیمه هنرمندان استفاده نمی کنم لذا به همین مطلب اکتفا می کنم.

 

عضو شورای بسیج هنرمندان یزد به هنرمندان یزدی که در خارج از استان فعالیت دارند اشاره کرد و اذعان داشت: هنرمندان خارج از یزد هم داریم؛ استعدادهایی که در مرکز هستند حرفی برای گفتن دارند و از شاخص های این مرز و بوم هستند که تعدادشان را دقیق نمی دانم اما قابل تامل هستند و البته مایه مباهات و گفتنی است بازیگر زن یزدی تعداد کمی داریم و این تعداد کم هم متاسفانه همیشه پر و پیمان نیستند و برخی می گویند اصلا یزد بازیگر زن ندارد که این غلط هست،  تعداد کمی بازیگر زن داریم که البته تعداد علاقه مندان روز به روز بیشتر می شود.

 

وی در پایان گفت: در رابطه با معرفی اگر چه 36 سال است سابقه فعالیت دارم اما خودم را یک نوآموز می دانم یک طلبه هنر .افتخار می کنم که در سال های اخیر چند متن ارزشی نوشتم که معتقدم باید تا پایان حیات چنین نگرشی داشته باشم