محتوا محتوا

شناسه : 22410049


آثار نقاشیخط جمعی از هنرمندان یزد به همراه صدرا راضی کودک هنرمند یزدی در نمایشگاهی در مشهد به نمایش گذاشته شد.

به گزارش خبرنگار یزد هنر؛ آثار نقاشیخط جمعی از هنرمندان یزد به همراه صدرا راضی کودک هنرمند یزدی در نمایشگاهی در مشهد به نمایش گذاشته شد.

این نمایشگاه با 13اثر نقاشیخط و خوشنویسی از یزد در معرض دید علاقمندان قرار گرفت که در بین آنها اثر صدرا راضی کودک 9ساله یزدی توجه همگان برانگیخت.

لازم به ذکر است در این نمایشگاه آثار هنرمندانی همچون محمود رهبران، عباس علوی، منصور میرایی، محمود حرازی، محمود شیر سلیمیان، محسن صابر مقدم و مهدی راضی حضور داشت.

گفتنی است این کودک هنرمند یزدی نخستین تجربه نمایشگاه گروهی خود را می گذراند و در نظر دارد تا 40اثر نقاشیخط خود را در نمایشگاهی انفرادی در یزد رونمایی کند.

اثر کودک هنرمند یزدی صدرا راضی

اثرنقاشیخط محسن صابرمقدم

اثرنقاشیخط محمدمهدی راضی

اثرخوشنویسی محمود رهبران

اثرخوشنویسی منصور میرایی

اثرخوشنویسی عباس علوی