محتوا محتوا

شناسه : 20970419


مراسم اختتامیه هفدهمین همایش فصلی اوج هنر شامگاه 9خرداد ماه با معرفی نفرات برتر در بخش های مختلف در سالن پیراپزشکی یزد به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار یزد هنر؛ مراسم اختتامیه هفدهمین همایش فصلی اوج هنر شامگاه 9خرداد ماه با معرفی نفرات برتر در بخش های مختلف در سالن پیراپزشکی یزد به کار خود پایان داد.

اسامی برگزیدگان:

بخش ۲۰ تا ۴۵ سال:
عقیله مشتاقیان

بخش شعر سپید:
سکینه سلمانی نژاد

بخش زیر۲۰ سال:
طاهره نوری

بخش بالای ۴۵ سال:
سیدعلی میری

بخش شعر کودک:
فاطمه غلامی

تقدیری ها:
صالح رحیمی
علی برزگری