محتوا محتوا

شناسه : 25578974


معلم دوره ابتدایی در آمریکا با هنرنمایی خود وبه راه انداختن هشتگی در توئیتر دانش آموزانش را با حقایق جنگ حلب آشنا کرد.

به گزارش یزدهنر؛ حملات گروه های تروریستی به مناطق مختلف حلب که بیشتر غیر نظامیان به ویژه کودکان را  مورد هدف خود  قرار داد آثار جبران ناپذیری را در پی داشت .در پی این حملات شمار زیادی از غیر نظامیان بخصوص کودکان زخمی و کشته شدند.

در همین راستا یک معلم دوره ابتدایی در آمریکا با راه اندازی هشتگ ArtForAleppo# در توئیتر و ترسیم طرح هایی درباره حلب تلاش کرد طعم تلخ تراژدی برای شاگردانش قابل هضم کند.