محتوا محتوا

شناسه : 29732842
نوشته شاعر یزدی به مناسبت روز قلم؛


شاعر یزدی؛ یادداشتی را به مناسبت روز قلم به تحریر در آورد.

به گزارش یزدهنر؛
قلم را حکایتی است شگفت و خوشا آنان که از چشمه سار حقیقت الهی ، جوهر معرفت در قلم خویش میریزند تا از زلال اندیشه های خویش، جانهای تشنه را سیراب کنند.
قلم را حکایتی است شگفت انگاه که شهیدانه با خون رگ خویش ، پیام حماسه ها و رشادت ها و شهادت ها را جاودانه میسازند و چه زیبا روایتی است: «مدادالعلما، افضل من دماء الشهدا»
قلم را حکایتی است شگفت که چونان شمعی از خویش می کاهد تا بر ما بیفزاید. چنان شگفت که خداوند بدان قسم یاد کرده است:
«ن والقلم و ما یسطرون»
قلمی از قلمدان قاضی افتاد. شخصی گفت: جناب قاضی کانگ خود را بردارید.قاضی گفت: این قلم است .تو کلنگ و قلم را از هم باز نمیشناسی؟ مرد گفت: هر چه هست تو خانه ی مرا با آن ویران کردی!
آری قلم میسازد و ویران میکند و خوشا قلمی که ویرانگر تباهی و ظلم و جهالت باشد و سازنده ی دنیایی پر از عدل و انصاف و حقیقت. همان دنیای زیبایی که قران در زلال کلماتش، به ارمغان آورده است و خوشا قلمی که عطر این زیبایی را منتشر کند.قلمی که رقص شمشی جهالت عرب را در هم شکند و ظلم و استکبار را برنتابد. قلمی که عطر اسلام ناب محمدی را در گلستان کلمات خویش منتشر سازد. قلمی که چون سربازی در خاکریز کلمات ایستاده و بیرق خون شهدا را بر دوش گرفته است.
صدای قلم، جاودانه ترین صدای تاریخ است که پیامبر فرمود:
سه صداست که حجاب ها را پاره می کند و به پیشگاه با عظمت خدا میرسد: خش خش قلمهای دانشمندان به هنگام نوشتن بر کاغذ، صدای قدمهای مجاهدان در میدان جهاد و صدای چرخ نخ ریسی زنان پاکدامن.
قلم ، چراغی خواهد شد برای برافروختن مسیر اگر خود به روشنای حقیقت رسیده باشد. قلمی که آزاده نباشد، آزاد نخواهد کرد. قلمی که خود تشنه است، سیراب نخواهد کرد، قلمی که اسیر نفس است ، بال نخواهد گشود. قلمی که خواب باشد یا خود را به خواب زده باشد، بیدار نخواهد کرد. 
ذات نایافته از هستی بخش                          کی تواند که شود هستی بخش؟
آری! قلمی که در دلش، جوهرسیره ی علوی باشد، به شعر استکبار ستیز عاشورا لب می گشاید و پیام دعبل ها و کمیت ها را فریاد میزند. شعری که اهل بیت، جامه ی خویش را در قبالش، صله می دانند و خوشا قلمی که از دست امام زمانش صله ای چنین می گیرد.
سلام بر قلمهایی که از جوهر معرفت و عشق سرشارند.
 
عالیه مهرابی
 
انتهای پیام/ا.م