محتوا محتوا

شناسه : 18247508


یک سایت خبری کاریکاتوری را با عنوان «سوپر استارهای شبکه‌های ماهواره‌ای!» طراحی و منتشر کرد.

به گزارش یزد هنر؛ در سال های اخیر، شبکه های فارسی زبان در خارج از کشور برای جذب مخاطب سعی در به کار گرفتن بازیگران و هنرمندانی دارند که در ایران مشغول به فعالیت هستند و برخی از آنها نیز با پذیرش پیشنهادات راهی فرنگ می شوند.

اما آنچه در این میان حائز اهمیت است، حضور هنرمندان دسته چندم در این شبکه ها است.

شبکه های فارسی زبان نیز سعی می کنند، از این دسته از هنرمندان، سوپراستارهایی بسازد که مخاطبین ایرانی را به سمت خود بکشانند و آنها را نیز با همین وعده برای کار به سمت خود می کشانند اما انجام این پروژه هیچگاه موفق نبوده و تولیدات آنها تنها منتهی به کاهش مخاطبین شان می شود.

منبع: فرهنگ نیوز