محتوا محتوا

شناسه : 23664838
خاطر نمناک؛


مهجبین اسلامی یکی از شاعران انجمن ادبی نخبه پروران اوج هنر شعری را به مناسبت فرا رسیدن ایام سوگواری سالار شهیدان و واقعه تلخ عاشورا سروده است.

یزدهنر؛

کوه با این غزل تلخ ز پا  می افتد
صفر از بعد محرم به بلا می افتد
قطره قطره عطش از شعر ترم میچکد و
قلم اینبار به پابوس عزا می افتد
دارد این حادثه از درد به خود میپیچد
دارد این شاعر بیچاره ز نا می افتد
بغض در کنج گلو میشکند وقتی که
مادر از طفل جگرگوشه جدا می افتد
طفل شش ماهه به میدان بلا میرودو
شور در جان و دل آل عبا می افتد
آنقدر ناز نفس می کشد ارام ارام
لرزه بر قامت والای  خدا می افتد
بر سر دست حسین است چه معصومانه
حرمله چشم تو  بر تیر چرا می افتد!؟
آسمان داغ به دل دارد از آن روزی که
رنگ خون  بر شفق کرببلا می افتد!
بیت ها خانه خرابند و به هم میریزند
چشم سمت افق حادثه تا می افتد...
حرمله تیر سه شعبه و غزالی نورس
دیگر اینجا غزل از قافیه ها می افتد