محتوا محتوا

شناسه : 20922143
نوشته ای از شعبده باز جوان یزدی؛


محمدرضا خانی سانیج مدیر مسئول گروه شعبده بازی و اسرار آمیز«مفیستو مجیک» معروف به عمو اجی مجی یزدیها با پیوستن به کمپین«من یک هنرمند مدافع حرم هستم» دلنوشته محرمانه با مدافعان حرم نوشت که متن کامل آن در زیر آمده است.

به گزارش خبرنگار یزد هنر؛ محمدرضا خانی سانیج مدیر مسئول گروه شعبده بازی و اسرار آمیز«مفیستو مجیک» معروف به عمو اجی مجی یزدیها ، بنیانگذار سبک چیلدرن مجیک در استان یزد و اولین شعبده باز ایرانی دارنده ی ایزو کیفیت هنر از اتحادیه ی اروپا و آمریکا با پیوستن به کمپین«من یک هنرمند مدافع حرم هستم» دلنوشته محرمانه با مدافعان حرم نوشت که متن کامل آن در زیر آمده است.

«سخن محرمانه ای با مدافعان حرم»

باید به گونه ای دیگر اندیشید
به نظر من تو هنرمندی و من یک هنر دوست
هنر گیج کردن افراد روبرو، دور زدنشون ، سرعت عمل و در نهایت بدون اینکه متوجه شوند گاز انبری ، مات و مبهوت شده، آنها رو در اسارت خود بگیری... .

دقیقا کارهایی که من در یک فضای 6*8 متر انجام میدم
اما تو در یک فضایی که نه شرق و غربش انتها دارد و نه شمال و جنوبش
من گوشم رو آماده ی صدای دستها می کنم
و تو آماده ی شنیدن صدای تیر و گلوله
هر دو مثل هم اقدام می کنیم
اما این کجا و آن کجا
اوج کار من این است که باشعبده هايم چشمای بيننده ام را از حدقه بيرون بيندازم يا نگاهش را لحظه ای مجذوب ترفندهايم كنم
ولی تو با دل پاك و قلب تپنده ات نه تنها چشم نگاه جهان را به دل درياييت مجذوب كرده ای و بدون هيچ شعبده ای تن به خطر داده ای و نفس هايت را به عشق ميهنت آسوده می بخشي تا من تنفس كنم هوای آزادی را ، آری من خيلی كمم در برار مهر زياديه تو... .

به نظر من ایزو کیفیت هنر و جایزه ی مرلین و هرچیزی که نماد و نشان از برتری باشد باید به تو تعلق گیرد... .