محتوا محتوا

شناسه : 24544501
مسئول انجمن نمايش بسيج هنرمندان یزد خبر داد


دو اثر پذیرفته شده از هنرمندان یزدی به مرحله نهایی دوازدهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج رسید.

مسئول انجمن نمايش بسيج هنرمندان یزد در مصاحبه با یزدهنر با گراميداشت ياد و خاطره دو هزار شهيد هنرمند كشور، ضمن قدردانی از همه هنرمندان عرصه نمايش استان در جهت مشاركت در دوازدهمين جشنواره سراسری تئاتر بسيج گفت: جشنواره سراسری تئاتر بسيج امسال با رويكرد كادرسازی و هنرمندپروری در عرصه نمايشنامه نويسی و توليد آثار نمايشی ارزشی و متناسب با مسير جهاد فرهنگی صورت پذیرفت.


محسن حائری زاده در ادامه بیان داشت: پس از طی مراحل فراخوان، ارسال طرح و بررسی آثار و در نهایت دوره آموزشی و تبديل طرح به نمايشنامه تحت نظر اساتيد راهنما، از استان يزد ٦ اثر صحنه ای و ١ اثر خيابانی تدوين و به دبيرخانه مركزی ارسال شد تا سرانجام ٢ اثر صحنه ای از يزد جهت توليد نمايش پذيرفته شود كه اين دو اثر باید تا ٥ دی ماه سال جاری جهت بازبينی و اجرای عموم آماده و سپس جهت بررسی به تهران و حضور در جشنواره سراسری ارسال شوند.


دبیر دوازدهمين جشنواره سراسری تئاتر بسيج در پایان با اشاره به 140 اثر ارسالی به دبیرخانه  که تنها 60 اثر مورد تایید واقع شده است، تصریح کرد: دو اثر پذيرفته شده از یزد با نامهای «دوست ممد» نوشته محمدرضا اميرخانی و «دانلود» نوشته الهام مثقالی می باشند.