محتوا محتوا

شناسه : 19578353


گروه پرفورمنس آرت يزد كه در ايام عيد از ساعت١٠الی ١٣ به معرفى زندگى ديرين مردم يزد می پردازد در اين ايام با فراز و نشيب هاى زيادى همراه بوده است.

به گزارش یزد هنر؛ گروه پرفورمنس آرت به رهبرى پرويز ذهبى در مدت حيات ده ساله خود براى نخستين بار با مجوز تمام ارگانها مرتبط اين هنر نو ظهور در يزد را در سال جديد در معرض اجرا گذاشت.

اما اين گروه در اين تجربه خود با مشكلاتى مواجه شد كه از جمله آن ميتوان به نارضايتى برخى ازكسبه اطراف ميدان اشاره كرد هرچند برخى از مغازه داران از اين نمايش استقبال می كنند.
 
مسئله ديگر آن است كه با وجود قول مساعدت راهنمايى و رانندگى يزد در باب عدم تردد و پارک وسايل نقليه در اطراف ميدان خان اين طرح راه به جايى نبرد و تاثير منفى بر هنر اين هنرمندان گذاشته است.
 
هرچند اين گروه بومى  داراى سابقه زياد در زمينه اجرا در شهرهاى اطراف يزد می باشد اما امسال بطور رسمى در شهر خود به اجراى هنر خود پرداخته است.
 
شايان بذكر است ٥٠نفر در گروه هاى پرفورمنس آرت يزد فعاليت دارند اما هنوز دغدغه سالن تمرين دارند!
 
هرچه هست اجراى اين قالب نمايشى در يزد آن هم با وجود كاستى ها براى نخستين فعاليت رسمى قابل قبول است.
پشت پرده فعاليت پرفورمنس آرت يزد
پشت پرده فعاليت پرفورمنس آرت يزد
پشت پرده فعاليت پرفورمنس آرت يزد
پشت پرده فعاليت پرفورمنس آرت يزد