محتوا محتوا

شناسه : 24499872


در برنامه زنده صدا و سیما؛ اقدام به کسب درآمد به بهانه حمایت از منصور پورحیدری شد.

یزدهنر؛ صدا و سیما از مردم خواست تا برای جسم بی جان منصور پور حیدری عدد یک را به سامانه پیامکی اعلام شده بفرستند.