محتوا محتوا

شناسه : 23081878
گزارش تصویری/


هنرمندان یزدی این شب ها با گردهمایی خود، فضای مفرح و شادی را برای همشهری های خود فراهم آورده اند.