محتوا محتوا

شناسه : 31446643


اداره پست یزد روزانه ضمن ارائه خدمات پستی، ده‌ها مرسوله را به نقاط مختلف استان ارسال می کنند.