محتوا محتوا

شناسه : 29919829
نگاهی به تاریخ جهان؛


محله تاریخی شاه ابوالقاسم از محله‌های تاریخی یزد است که در بافت تاریخی و جهانی این شهر قرار گرفته است.

یزدهنر؛ گوشه هایی از محله تاریخی «شاه ابوالقاسم یزد» را در گزارش تصویری ذیل مشاهده کنید: