محتوا محتوا

شناسه : 20947114
گزارش تصویری؛


شب گذشته9خرداد در مراسم اختتامیه هفدمین همایش فصلی اوج هنر یزد از محمد رضا امیرخانی هنرمند برجسته و توانمند استان در سالن پیراپزشکی یزد تجلیل به عمل آمد.

به گزارش خبرنگار یزد هنر؛ شب گذشته9خرداد در مراسم اختتامیه هفدمین همایش فصلی اوج هنر یزد از محمد رضا امیرخانی هنرمند برجسته و توانمند استان در سالن پیراپزشکی یزد تجلیل به عمل آمد.