محتوا محتوا

شناسه : 22913162
نویسنده و کارگردان جوان یزدی:


نویسنده و کارگردان جوان یزدی مطرح کرد: حضور در اين جشنواره با اثر «خنكای ختم خاطره» را به فال نيك ميگيرم و اميدوارم جشنواره امسال به دور از حواشی و مباحثی در خصوص داوری انجام شود.

جشنواره استانی تئاتر امسال با 5 اثر از مجموع 13 اثر ارسالی از سوی داوران برگزار شد، این در حالی است که تعداد آثار نسبت به سال قبل که 33 اثر شرکت کرده بود در حدود 60 درصد کاهش داشته است. 
نویسنده و کارگردان جوان یزدی در مصاحبه با یزدهنر با اشاره به دوری چهارساله خود از جشنواره تئاتر استانی گفت: حضور در اين جشنواره با اثر «خنكای ختم خاطره» را به فال نيك ميگيرم و اميدوارم جشنواره امسال به دور از حواشی و مباحثی در خصوص داوری انجام شود.
 
این هنرمند در خصوص سطح کیفی جشنواره نیز اذعان داشت: آثار راه يافته در این دوره از جشنواره نشان از برگزاری یک جشنواره قابل تامل دارد چرا که به قضاوت داوران این دوره ایمان دارم.
 
حائری زاده در پاسخ به دلیل دلسردی هنرمندان ازجشنواره های تئاتر و عدم حمایت از تولیدات آن ها گفت: البته حضور برخی در متن و تصميم گيری های امور تئاتر كه هميشه نگاه شخصی به اين هنر داشته اند موجب شده تا بعضا جوانانی با توانمندی های قابل ستايش از اين جريان فاصله بگيرند.
 
وی ادامه داد: اگر بگويم با وجود اين جريانات حاكم رو به افوليم بيراه نگفته ام و راه برون رفت از اين مرداب ميدان دادن به جوانترها، افراد متعهد، ارزشی و تحصيل كرده های اين هنر است كه روح تازه ای به جسم بی جان اين هنر خواهند دميد. 
 
کارگردان جوان یزدی در پاسخ به وظیفه مسئولین در قبال این جشنواره بیان کرد: مسئولين فقط مسئوليتشان را انجام دهند و در انتخابهايشان دقت بيشتری داشته باشند.