محتوا محتوا

شناسه : 29662867
در برنامه پرده آخر مطرح شد؛


یک پژوهشگر تئاتر اظهار داشت: بسیاری از افراد انجام کار هنری و اجراهای صحنه ای را با یک عمل صرف تجاری اشتباه گرفته اند، بر همین اساس بازیگری و ارائه کار هنری را فقط با پول و سود ناشی از اجرا تعبیر می کنند.

به گزارش یزدهنر؛ برنامه پرده آخر رادیو گفت و گو با موضوع آموزش بازیگری تئاتر، با حضور محمدرضا ژیان (مدرس بازیگری و کارگردان تئاتر) و امین عظیمی (مدرس و پژوهشگر تئاتر) روی آنتن رفت.

در این برنامه محمدرضا ژیان با اشاره به گسترش کارگاه های بازیگری تئاتر در سال های اخیر، گفت: ازدیاد کارگاه های بازیگری در کشور هنرجویان مشتاق به بازیگری را در انتخاب کارگاه مناسب دچار سردگمی و تردید می کند.

وی همچنین در ادامه افزود: اکثر هنرجویان تئاتر بر اساس یک هیجان آنی به سمت بازیگری آمده و در کارگاه های بازیگری ثبت نام می کنند.

این کارگردان تئاتر با اشاره به عملکرد کارگاه های آموزش بازیگری در مواجهه با هنرجویان تازه کار، عنوان کرد: کارگاه های بازیگری می توانند با مقابله با هیجان آنی هنرجویان، از استعدادهای درونی آن ها اطلاع پیدا کرده و هنرجویانی را تحت تعلیم نگه دارند که با کار بازیگری تناسب دارند.

وی با اشاره به فعالیت مدیران ارشد حوزه ی تئاتر در کشور، اظهار داشت: جذب راحت هنرجویان بازیگری در دانشگاه ها باعث شده تا سیل عظیمی از افراد با مدارک تحصیلی مرتبط متقاضی کار بازیگری باشند، در حالی که بسیاری از این افراد از اصول و مبانی بازیگری اطلاع کامل و دقیق ندارند.

محمدرضا ژیان همچنین در ادامه افزود: بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد بعد از ۴ سال تحصیل در رشته ی بازیگری توانایی اجرای یک اتود ساده را هم ندارند.

در ادامه ی برنامه امین عظیمی با بیان این که بسیاری از هنرجویان تازه کار بازیگری تحمل کافی برای تداوم آموزش بازیگری ندارند، گفت: اکثر هنرجویان تازه کار همواره به دنبال راه هایی هستند که سریع تر به موفقیت رسیده و میوه ی عمل خویش را بچینند.

وی همچنین در ادامه افزود: متاسفانه بسیاری از موسسات آموزش بازیگری از اشتیاق و میل به شهرت هنرجویان بازیگری سوء استفاده کرده و به بهانه های مختلف و با اخذ هزینه های گوناگون سعی در سیراب کردن میل به شهرت افراد دارند.

این پژوهشگر تئاتر در خصوص شیوه های جدید آموزش بازیگری، توضیح داد: امروزه برخی از کارگردان های تئاتر با عنوان برگزاری ورک شاپ و تست بازیگری؛ بسیاری از هنرجویان بازیگری را به شرکت در کلاس ها ترغیب کرده و با دریافت هزینه های بسیاری کلاس هایی غیرحرفه ای برگزار می کنند؛ به طوری که در نهایت هیچ کدام از متقاضیان برای بازی در تئاتر یا فیلم ذکر شده انتخاب نشوند.

وی همچنین در ادامه اضافه کرد: در فضایی که بسیاری از هنرجویان می توانند با تکیه بر پشتوانه مالی، وارد دانشگاه شده و بر روی صحنه بروند، آشفتگیِ آموزش و پرورش بازیگری امری طبیعی محسوب می شود.

امین عظیمی در ادامه خاطر نشان کرد: بسیاری از افراد انجام کار هنری و اجراهای صحنه ای را با یک عمل صرف تجاری اشتباه گرفته اند، بر همین اساس بازیگری و ارائه کار هنری را فقط با پول و سود ناشی از اجرا تعبیر می کنند.

وی در خصوص کارگاه های بازیگری حرفه ای اظهار داشت: گستردگی و ازدیاد آشفتگی در بین کارگاه های بازیگری باعث شده تا کارگاه های حرفه ای بازیگری نیز در بین مردم و هنرجویان تئاتر اهمیت و ارزش خود را از دست دهند.