محتوا محتوا

شناسه : 22405671


جلسه جمعی از مشاوران هنری و مذهبی برای آماده سازی جهت اجرای بزرگترین پرفورمنس آرت در استان یزد در شهرستان تفت برگزار شد.

به گزارش خبرنگار یزد هنر؛ جلسه جمعی از مشاوران هنری و مذهبی برای آماده سازی جهت اجرای بزرگترین پرفورمنس آرت در استان یزد در شهرستان تفت برگزار شد.

گفتنی است که طراح و کارگردان این پرفورمنس آرت محمد حسن خانی از هنرمندان تفتی می باشد.