محتوا محتوا

شناسه : 21845931


کلاس های بازیگری و کارگردانی توسط رامین قادری نسب از هنرمندان نمایشی استان یزد در شهرستان مهریز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار یزد هنر؛ کلاس های بازیگری و کارگردانی توسط رامین قادری نسب از هنرمندان نمایشی استان یزد در شهرستان مهریز برگزار شد.

در این نشست در مورد ابزارهای گوناگون بازیگری، طراحی داستان، نمایشنامه و همچنین ساختار کارگردانی در نمایش بحث و گفت و گو شد.