محتوا محتوا

شناسه : 30212009


فریبا کوثری با انتشار عکس خود در شهر یزد صفحه اینستاگرامش را به روز کرد.

به گزارش یزدهنر، فریبا کوثری در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

نساجى سنتى "یزد" یکى از اصیل ترین هنرهاى ایرانى است. از گذشته هاى دور ترمه ها و پارچه هاى فاخر و دستمالهاى زیباى این شهر از جاده ابریشم به تمامجهان فرستاده میشد جایگاه این بافته هاى زیبا در یاد و خاطره نوستالژیک ما و شاید تمام ایران غیر قابل انکار است.

اگر امروز شهر یزد را به خاطر خانه هاى گلى و بادگیرهاى معروف آن میشناسیم ،قطعا در گذشته به خاطر پارچه هاى زیبا و فاخرش میشناختند هنر زیباى"دارائى بافى"را نگذاریم به فراموشى سپرده شود.