محتوا محتوا

شناسه : 28674516


تهیه کننده نمایش طنز «هاشم و باشم در سرزمین عجایب» از جزئیات این نمایش گفت.

تهیه کننده نمایش طنز«هاشم و باشم در سرزمین عجایب» در مصاحبه با خبرنگار یزدهنر گفت: ما در این نمایش تلاش کردیم تا بتوانیم با نگاهی  به زندگی خودمان، نگرانی‌ها و مسائلی که به‌ واسطه کم خردی و تأمل و تعقل نکردن در آنها گرفتار می‌شویم را پیش روی مخاطبین قرار دهیم و با زبان شوخی وطعنه ، رابطه خودمان با عقلمان را بررسی کنیم.

محسن حائری زاده افزود: این نمایش با بازیگران و کلام شیرینشان، کندویی از نیش زبان است که هم می‌سوزاند و هم  به شیرینی می‌خنداند. «هاشم و باشم در سرزمین عجایب»؛ به مسائل روز و پیرامونی ما در همه احوال نظر دارد و صرفا معطوف به انتخابات نیست. در یک کلام این نمایش ارتباط مستقیمی با انتخابات ندارد.

دست اندرکاران این نمایش به شرح زیر هستند:

نویسنده: محسن عالم زاده
تهیه کننده و طراح صحنه: محسن حائری زاده
کارگردانان: صاحب و علیرضا حائری زاده
بازیگران: محمود زینلی پور، مجتبی لاله زاری، سعید خبیری، مهدی حائری زادهف مهسا دهقانی و برادران حائری زاده