محتوا محتوا

شناسه : 25021461


هنرمند بسیجی یزدی طی مراسمی مورد تجلیل و قدردانی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار یزدهنرطی مراسمی از استاد ولی رهبر یزدی تجلیل شد.


در این مراسم که با پخش کلیپ، از افتخارات این هنرمند بسیجی در چندسال گذشته رونمایی شد، با اهدای تندیس و لوح سپاس، از وی جهت تلاش های مدون و افتخار آفرینی های پی در پی، در امر خوشنویسی قدردانی به عمل آمد.