محتوا محتوا

شناسه : 29624361


فرزند تهیه کننده اخراجی ها گفت: دیشب آخرین مرحله از شیمی‌درمانی به پایان رسید و پدر همچنان در بیمارستان بستری و تحت مراقبت است.

به گزارش یزدهنر؛ پسر حبیب‌الله کاسه‌ساز گفت: دیشب آخرین مرحله از شیمی‌درمانی به پایان رسید و پدر همچنان در بیمارستان بستری و تحت مراقبت است.

محسن کاسه‌ساز پسر حبیب‌الله کاسه‌ساز تهیه کننده سینما، درخصوص آخرین مراحل درمان پدرش گفت: دیشب آخرین مرحله از شیمی‌درمانی به پایان رسید و پدر همچنان در بیمارستان بستری و تحت مراقبت است.
 
وی در همین راستا ادامه داد: شیمی‌درمانی که برای پدر انجام دادند به صورت متوالی طی سه روز انجام شد و بعد از آن وی را برای آزمایشات آماده می‌کنند. دیشب پس از پایان آخرین مرحله حالشان کمی بدتر شد که عوارض شیمی درمانی مثل تهوع، سردرد و سرگیجه است.
 
پسر تهیه‌کننده اخراجی‌ها درباره نظر پزشکان خاطرنشان کرد: فعلاً برای تشخیص زود است. فعلاً پدر باید دوره عوارض شیمی درمانی که بسیار هم سخت است را پشت سر بگذارد تا پزشکان از وی سی‌تی‌اسکن بگیرند اما در همین حد هم دکتر پدر روند درمان را رو به جلو و موفقیت‌آمیز می‌داند.

 

میزان/