محتوا محتوا

شناسه : 22436283
گزارش تصویری؛


نمایش «عبور از غبار» نوشته محمدرضا امیرخانی و تازه ترین تجربه کارگردانی سعید شهریار، از 22 مرداد در هتل مشیر الممالک یزد اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار یزد هنر؛ نمایش «عبور از غبار» نوشته محمدرضا امیرخانی و تازه ترین تجربه کارگردانی سعید شهریار، از 22 مرداد در هتل مشیر الممالک یزد اجرا می شود.

عکاس: عزیزه شریفی