محتوا محتوا

شناسه : 24947335


کتاب «واژه را به اوج می‌برم3» برگرفته از اشعار و بیوگرافی 45 شاعر جوان استان است که به همت انجمن شعر سازمان بسیج هنرمندان به سرانجام رسیده است.

به گزارش یزدهنر؛ سومین جلد از کتاب «واژه را به اوج می‌برم» رونمایی شد.

کتاب «واژه را به اوج می‌برم3» برگرفته از اشعار و بیوگرافی 45 شاعر جوان استان است که این کتاب 256 صفحه دارد به همت انجمن شعر سازمان بسیج هنرمندان به سرانجام رسیده است.