محتوا محتوا

شناسه : 25639704


مازیار ناظمی صفحه شخصی خود را به عکسی از خود و مرتضی حیدری اختصاص داد.

به گزارش یزدهنر؛ مازیار ناظمی مجری خبرهای ورزشی سیما در صفحه اینستاگرام خود عکسی قدیمی از خود و مرتضی حیدری در استودیو خبر سیما منتشر کرد و از دستمزد آن دوران نوشت و یاد آن روزها را گرامی داشت.
وی نوشت:
«عکس زیر خاکى خبر ، من و مرتضى حیدرى سال ١٣٨٢، استودیو خبر سیما، شیفت صبحگاهى خبر ورزشى سیما ساعت شش و نیم هر بخش ١۵٠٠ تومان ! عشقى بود اون روزها، گاهى از صمیم دل خوشحال مى شم نسلى که با خبرهاى ورزشى اون زمان بزرگ شدند مى بینم، یادش گرامى.»