محتوا محتوا

شناسه : 19653982


سينما فرهنگ يزد با تغيير كاربرى و تبديل شدنش به فروشگاه زنجيره اى قلب دوستداران هنر را سوزاند.

به گزارش یزد هنر به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ چند سالى از بسته شدن سينما فرهنگ می گذشت و هر بار اميدها براى بازگشايى اين سينماى قديمى با حمايت هنرمندان و هنردوستان كمى قوت مي گرفت اما در اواخر سال گذشته اين اميدها براى هميشه به نااميدى تبديل شد.

چراكه قفسه موادغذايى جايگزين صندلى هاى خاطره انگيز قديمی ترين سينماى يزد شد.

با بسته شدن اين مركز فرهنگى و تاسيس نشدن مركز تفريحى و فرهنگى ديگرى در همسايگى سينما فرهنگ جوانان و خانواده هايشان سردرگم نحوه گذران اوقات فراغت خود شدند وبجاى گذاشتن خوراک فرهنگى بر سفره هاى خانواده ها با بى تدبيرى مسئولان خوراک غذايى را در بين آنها گستراندند.

اين اتفاق در حالى افتاد كه استان يزد به شدت از كمبود محيط هاى فرهنگى رنج می برد و با ادامه ى  بى توجهى مسئولان بايد منتظر مرگ زودتر از موعد فرهنگ يكى از باتمدن ترين شهر هاى ايران باشيم.

هرچه بود سينما فرهنگ نيز به سينما هاى ايران و دانش آموز پيوست كه در گذر زمان ياراى رويارويى با ناملايمات را نداشتند.