محتوا محتوا

شناسه : 25576668
گزارش تصویری/


تئاتر ارزشی «ياسين» با موضوع وقايع عاشورا به روی صحنه رفت و مورد تشويق تماشاچيان قرار گرفت.