محتوا محتوا

شناسه : 25666505


انجمن شعر اوج هنر یزد در روز گذشته به مناسبت حماسه 9 دی سروده های خود را ارائه داد.

به گزارش یزدهنر؛ انجمن شعر اوج هنر یزد در روز گذشته به مناسبت حماسه 9 دی سروده های خود را ارائه داد:


رو کرد آخر عطر دی، دست زمستان را
تا کرد جاری، رودهای فتنه سوزان را
باران زد و بر آتش نمرودها بارید
عطر بصیرت ها  ,گلستان کرد ایران را
با اتحادی این چنین در سایهٔ مردم
احساس کردیم آسمانی عطر  باران را
فتنه سواران هرچه آتش ها به پا کردند
دیدند در دی ماه، اعجاز گلستان را
انگار دشمن برده بود از یاد خود ما را
سرباز های کوچک پیر جماران را
در شهر, عاشورای دیگر را علم کردند
در شعله آوردند آتش های پنهان را
یک روز فتنه در سقیفه میشود روشن
یک روز فتنه میبرد بر نیزه قرآن را
مردم شبیه چشمه ای ناگاه جوشیدند
سیراب کردند انتظار دشت بی جان را
در بزم ما شیطان نمی آید که می داند
اینجا سلیمان دارد و ایمان و قرآن را
ما آسمانی تر شدیم و بال وا کردیم
ما انقلابی تر شدیم و پشت طوفان را ....
بر گرد رهبر دید چشمان جهان آن روز
عمار های بی نظیر کل دوران را
مانند شمعی سوخت رهبر در مسیر عشق
تا  عاقبت روشن نماید این شبستان را
با دی زمستان آمد اما فصل رویش شد
وقتی که زنده کرده نام و یاد سلمان را
ما را اسیر رنگ میخواهند و بیرنگیم
خاک وطن دارد فقط رنگ شهیدان را
دلگرمی بهمن شد این دی در دل سرما
حس کرد خاک میهنم بوی بهاران را
وقتی ید الله است و آن هم ، فوق ایدیهم
چیزی نمی خواهیم ما جز بسم رحمان را
در دست مردم پرچم صبر و بصیرت بود
لبهایشان میداد عطر و بوی قران را
شد آتش هر فتنه ای خاموش در آن روز
روزی که رود عشق پر کرد این خیابان را
در دست هامان پرچمی همرنگ گل داریم
ما عاقبت خواهیم خواند آواز باران را

اسامی شاعران به ترتیب حروف الفبا


حسین بیدکی، ایمان شایق، زهرا شایق، علی محمد شهیدی فر، طیبه شهیدی فر,زهرا غلامزاده، فاطمه غلامی، عقیله مشتاقیان، فاطمه مهدیان، عالیه مهرابی، سید علی میری و افسانه نوری.

انتهای پیام/ا.م